La gran acceptació dels productes i la gran valoració dels seus coneixements en el sector de la producció de ceràmica de construcció, fa que la implantació de CERAMOLDES S.L. al Marroc esdevingui un fet.